bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 10 strona główna 
 UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:50:09.
 UCHWAŁA NR X/48/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-21 15:05:54.
 UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:12:40 | Data modyfikacji: 2011-12-22 09:39:09.
 UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:13:41.
 UCHWAŁA NR X/51/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:15:07.
 UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:49:13.
 UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:50:12.
 UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:52:04.
 UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:59:12.
 UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:00:42.
 UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:03:02.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:03:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl