bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona główna 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin czynny w każdy czwartek miesiąca od 9:00 do 11:00 informacja pok. nr 2 lub tel. 15 837 72 75 Punkt prowadzi: mgr EWA MARIA FRONCZEK specjalista psychoterapii uzależnień Punkt świadczy usługi w zakresie: terapii osób uzależnionych od alkoholu; pomocy dla członków rodziny z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy w rodzinie; służy informacją jak radzić sobie z osobą uzależnioną; jak skierować osobę uzależnioną na przymusowe leczenie.

 wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:37:35 | Data modyfikacji: 2020-06-02 08:53:49.

Zobacz:
 Gminny Punkt Konsultacyjny .  Zespół Interdyscyplinarny . 
Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:37:35
Data modyfikacji: 2020-06-02 08:53:49
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl