bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:33:14.
 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:35:00.
 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:47:17.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:08.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:30.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:59.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:49:24.
 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:08:02.
 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:09:56.
 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawiezakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:14:54.
 Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:16:45.
 Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:18:32.
 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:21:09.
 Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:22:13.
 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:24:21.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:24:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl