bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:48:50.
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:47:26.
 Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:36:04.
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:34:43.
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:32:56.
 Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:30:22.
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:27:57.
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:15:46.
 Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:13:51.
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:12:04.
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:09:51.
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:07:10.
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:58:23.
 Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:59:50.
 Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:02:00.
 Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:04:58.
 Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:07:37.
 Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:57:34.
 Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:09:11.
 Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:28:26.
 Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 07 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:37:18.
 Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12.09.2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Remont z wyposażeniem budynku remizy(strażnicy) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 256 w msc. Przezwody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej", które zostało dofinansowane środkami finansowymi pochodzącymi z unii europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-21 10:21:51.
 Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-21 10:12:52.
 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 09:59:17.
 Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:15:37 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:17:09.
 Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:12:35.
 Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:38:52.
 Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:40:37.
 Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:41:53.
 Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:45:11.
 Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:50:46.
 Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:53:38.
 Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:03:54.
 Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:06:03.
 Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:07:41.
 Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2011.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:11:39.
 Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:13:38.
 Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:15:19.
 Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:20:50.
 Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-10 09:48:29.
 Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce" w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Wilczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-09 14:56:09.
 Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:22:44.
 Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:25:40.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:25:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl