bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 5 strona główna 
 UCHWAŁA NR V/18/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:11:59.
 UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:15:17.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:17:55.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:18:35.
 UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:21:34.
 UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:23:27.
 UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:24:28.
 UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:25:52.
 UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie oraz Szkoły Podstawowej w Radoszkach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:29:28.
 UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wilczyce do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:32:23.
 UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:39:06 | Data modyfikacji: 2011-02-24 11:42:45.
 UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:38:51.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:48:15.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:48:42.
 Wyrok na uchwałę z dnia 10 lutego 2011 r. nr V/26/2011 w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:43:31.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:43:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl