bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 37 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:38:04.
 UCHWAŁA NR XXXV/209/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:43:29 | Data modyfikacji: 2011-01-27 14:49:29.
 UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:44:14.
 UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:45:22.
 UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:45:55.
 UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:46:35.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:46:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl