bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 
 UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:03:41.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:04:30.
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:05:09 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:06:44.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:06:10 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:06:28.
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:10:59.
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:12:20.
 UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:14:58.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:15:39.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:16:12.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:16:42.
 UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:18:30.
 UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:19:15.
 UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:27:13.
 Załącznik do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY WILCZYCE NA 2011 ROK.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:32:23 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:33:49.
 UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:35:42.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:35:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl