bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 34 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXXIV/195/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:10:31.
 UCHWAŁA NR XXXIV/196/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:11:51 | Data modyfikacji: 2010-07-16 14:12:02.
 UCHWAŁA NR XXXIV/197/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:15:07.
 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie podsumowania opinni zgłoszonych w toku konsultacji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:17:08 | Data modyfikacji: 2010-07-16 14:17:18.
 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:18:14.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:18:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl