bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXXIII/190/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:09:23.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/190/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:18:55.
 UCHWAŁA NR XXXIII/191/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:12:14 | Data modyfikacji: 2010-07-16 11:12:46.
 UCHWAŁA NR XXXIII/192/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 004335T Wilczyce – Bugaj kategorii drogi gminnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:44:05.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/192/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:44:55.
 UCHWAŁA NR XXXIII/193/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:48:09.
 UCHWAŁA NR XXXIII/194/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przezwody na lata 2008-2018"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:51:42 | Data modyfikacji: 2010-07-16 11:54:32.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/194/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:57:47.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:57:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl