bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXXI/176/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:57:49 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:11:36.
 UCHWAŁA NR XXXI/177/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:59:50.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXI/177/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:00:44.
 UCHWAŁA NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:02:26.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:03:53.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:04:45.
 UCHWAŁA NR XXXI/179/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:05:49 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:10:06.
 UCHWAŁA NR XXXI/180/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:07:01 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:10:41.
 UCHWAŁA NR XXXI/181/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:08:32 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:09:28.
 UCHWAŁA NR XXXI/182/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:14:18.
 UCHWAŁA NR XXXI/183/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:15:46.
 UCHWAŁA NR XXXI/184/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilczyce na obwody głosowania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:16:36.
 UCHWAŁA NR XXXI/185/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:19:33 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:29:28.
 UCHWAŁA NR XXXI/186/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:20:04.
 UCHWAŁA NR XXXI/187/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:20:45.
 UCHWAŁA NR XXXI/188/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX /161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:21:07.
 UCHWAŁA NR XXXI/189/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:23:00.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:23:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl