bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:14:28.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:15:59.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:16:17 | Data modyfikacji: 2010-03-19 10:22:01.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:17:20.
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:17:50.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:00.
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:14.
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:30.
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:47.
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:59.
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:22.
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:35.
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:48.
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:01.
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:16.
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:32.
 UCHWAŁA NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:22:46.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:23:31.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:23:50.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:06.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:20.
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:45.
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:59.
 UCHWAŁA NR XXX/173/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:27:54.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/173/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:30:18.
 UCHWAŁA NR XXX/174/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:32:33.
 UCHWAŁA NR XXX/175/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:01.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/175/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:36.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:36
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl