bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 
 UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:43:20.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:14.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:37.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:53.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:45:05.
 UCHWAŁA NR XXIX/155/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:45:49.
 UCHWAŁA NR XXIX/156/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:46:14.
 UCHWAŁA NR XXIX/157/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:46:39.
 UCHWAŁA NR XXIX/158/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:47:03.
 UCHWAŁA NR XXIX/159/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:11.
 UCHWAŁA NR XXIX/160/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:34.
 UCHWAŁA NR XXIX/161/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:54.
 UCHWAŁA NR XXIX/162/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:15.
 UCHWAŁA NR XXIX/163/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:38.
 UCHWAŁA NR XXIX/164/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:58.
 UCHWAŁA NR XXIX/165/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:50:24.
 UCHWAŁA NR XXIX/166/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:50:53.
 UCHWAŁA NR NR XXIX/167/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:52:08.
 UCHWAŁA NR XXIX/168/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:02:03.
 UCHWAŁA NR XXIX/169/ 2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radoszki na lata 2008-2015”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:02:41.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/169/ 2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:03:11.
 UCHWAŁA NR XXIX/170/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysiadłów na lata 2008-2015”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:03:45.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/170/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:14:27.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:14:27
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl