bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”


do pobrania:


ogłoszenie o zamówieniu (pdf)


SWZ wraz z załącznikami (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:45:18.

Zobacz:
 Ogłoszenia o Zamówieniu .  Informacje z otwarcia ofert .  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/ .  Plan zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:45:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl