bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”


do pobrania:


Informacja o kwocie (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-29 10:29:44.

Zobacz:
 Ogłoszenia o Zamówieniu .  Informacje z otwarcia ofert .  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/ .  Plan zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2021-07-29 10:29:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl