bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Wilczyce”

do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu 


SWZ wraz załącznikami od 1 do 11 (zip)

Załącznik nr 12 - Dokumentacja projektowa (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:15:26 | Data modyfikacji: 2021-07-08 14:25:00.

Zobacz:
 Ogłoszenia o Zamówieniu .  Informacje z otwarcia ofert .  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/ .  Plan zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:15:26
Data modyfikacji: 2021-07-08 14:25:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl