bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 26 strona główna 
 Uchwała Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:57:58.
 Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:58:26.
 UCHWAŁA NR XXVI/145/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ustalenie dopłaty do 1 m3 wody.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:58:48.
 Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349 T Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011’’ w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2010.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:21.
 Uchwała Nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:56.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl