bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 
 Uchwała Nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-04-20 08:56:53.
 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-04-20 08:58:20.
 Uchwała Nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-04-20 09:00:39.
 Uchwała Nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2009.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-04-20 09:01:22.
 Uchwała Nr XXIV/139/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilczycach i Gimnazjum w Wilczycach wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-04-20 09:02:14.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2009-04-20 09:02:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl