bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 22 strona główna 
 Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:56:50.
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:58:40.
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:59:33.
 Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:00:21.
 Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:01:12.
 Załącznik do Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:02:13.
 Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce na 2009 rok oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:03:18.
 Uchwała Nr XXII/129/ 2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:00.
 Uchwała Nr XXII / 130 /2008 Rady Gminny Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:55.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:55
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl