bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 
 Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:46:45.
 Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:48:02.
 Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:49:07 | Data modyfikacji: 2009-01-07 09:55:24.
 Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:49:58.
 Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:50:44.
 Uchwała Nr XXI /124 /2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:51:30.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:51:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl