bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:51:05 | Data modyfikacji: 2008-11-24 10:54:17.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:54:00.
 Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wilczyce do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w charakterze członka zwyczajnego oraz upoważnienia Wójta do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:55:28.
  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:57:28.
 Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:59:12.
 Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:03:02.
  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:05:16.
 Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:07:07 | Data modyfikacji: 2008-11-24 11:07:36.
  Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:08:45. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:01:13 | Data modyfikacji: 2009-01-14 13:56:04.
  Uchwała Nr XX/118/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 004338T Wilczyce – Podłącze – Gałkowice Ocin na odcinku od km 0 + 430,00 do km 3 + 202,00 w miejscowościach Wilczyce i Łukawa zgodnie z założeniami ,, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011’’ w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2009.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:04:37 | Data modyfikacji: 2008-11-24 12:05:37.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:04:37
Data modyfikacji: 2008-11-24 12:05:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl