bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 19 strona główna 
 Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:39:51.
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:41:43.
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:42:07.
 Uchwała Nr XIX /106/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wilczyce na lata 2007-2013”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:43:20.
 Załącznik do Uchwały Nr XIX /106/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:45:02.
 Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:45:58.
 Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/190/2006 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2006r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:47:14.
 Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:48:26.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:48:26
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl