bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Archiwum i prowadzone rejestry > Rejestr Uchwał Rady Gminy strona główna 

W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • L.p.,
  • Nr i data uchwały,
  • W sprawie,
  • Termin wykonania,
  • Uwagi. 
Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego w pok. Nr 8

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:03:47.

Zobacz:
 Archiwum .  Rejestry i ewidencje . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 14:03:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl