bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Archiwum i prowadzone rejestry > Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy strona główna 

W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • Nr zarządzenia,
  • Data wydania,
  • Treść zarządzenia,
  • Termin wykonania,
  • Przebieg realizacji zarządzenia,
  • Data wykonania,
  • Instytucja, osoba odpowiedzialna za realizację zadania,
  • Uwagi.

                                                            Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-21 13:56:22 | Data modyfikacji: 2007-02-21 13:56:37.

Zobacz:
 Archiwum .  Rejestry i ewidencje . 
Data wprowadzenia: 2007-02-21 13:56:22
Data modyfikacji: 2007-02-21 13:56:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl