bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Jak załatwić sprawę w Urzędzie > Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe strona główna 

Jakie sprawy załatwiają Interesanci w Ewidencji Ludności:

  1.  zameldowanie na pobyt stały
  2.  wymeldowanie z pobytu stałego
  3.  zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 m-cy
  4.  wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 2 m-cy
  5.  zameldowania na pobyt czasowy do 2 m-cy
  6.  prowadzenie rejestru wyborców
  7.  wydawanie zaświadczeń potwierdzających zameldowanie
  8.  potwierdzanie pobytu na wnioskach o wydanie dowodu osobistego
  9.  rejestracja przedpoborowych
  10.  sprawy poboru
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:59:46 | Data modyfikacji: 2007-02-05 13:00:53.

Dokonanie meldunku


 


         Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.


 


Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić:


-         dokument stwierdzający tożsamość,


-         osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,


-         osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego,


-         przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,


-         osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi  gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:49:17 | Data modyfikacji: 2007-02-05 13:00:44.

Zobacz:
 Referat Organizacyjny .  Referat Finansowo - Budżetowy .  Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty .  Referat rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, planowania, inwestycji i zamówień publicznych . 
Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:49:17
Data modyfikacji: 2007-02-05 13:00:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl