bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 
Uchwała Nr XXVIII/150/2005
 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:12:02.
Uchwała Nr XXVIII/151/2005
 w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:14:53.
Uchwała Nr XXVIII/152/2005
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:16:49.
Uchwała Nr XXVIII/153/2005
 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:18:25.
Uchwała Nr XXVIII/154/2005
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:20:28.
Uchwała Nr XXVIII/155/2005
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006r. na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:22:40.
Uchwała Nr XXVIII/156/2005
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:25:11.
Uchwala Nr XXVIII/158/2005
 w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:26:36.
Uchwała Nr XXVIII/159/2005
 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:29:29 | Data modyfikacji: 2005-12-13 14:02:17.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:29:29
Data modyfikacji: 2005-12-13 14:02:17
Opublikowane przez: Sylwester Jankowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl