POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
2020-07-22 10:22:54
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku.
2020-07-20 12:19:30
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.)  oraz  Uchwały N  ...więcej

NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ
2020-07-15 13:01:12
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-07-09 14:12:55
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 09 lipca 2020 r. do 30   ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:22:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. . dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:11:08
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
2020-06-30 14:42:33
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (PDF)
2020-06-30 14:07:36
  ...więcej

Raport o stanie gminy za 2019 rok.
2020-06-04 09:52:12
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2020-05-19 11:52:51
INFORMACJA OGÓLNA OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD   ...więcej

WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-04-16 08:32:42
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 16 kwietnia 2020 r. do   ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU
2020-03-13 12:57:33
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami (PDF)
2020-02-26 10:08:58
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami (PDF)  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
2020-02-18 14:50:12
Wilczyce, dn. 18.02.2020 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. gospodarki odpadami
2020-02-03 13:45:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2020-01-20 08:05:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. "Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów - Dwikozy"
2019-11-08 14:44:45
  ...więcej

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.
2019-10-24 10:54:02
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019-08-27 13:55:06
Wilczyce, dn. 27.08.2019 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert            Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania public  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ W 2019 ROKU.
2019-07-29 13:01:01
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr II/14/201  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 95
poprzednie     następne