WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO NAJMU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2021-02-25 12:29:33
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 25 lutego 2021 r. do 11   ...więcej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM
2021-02-22 12:19:44
Dokumenty do pobrania: Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta Informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Karta Informacyjna Nieodpłatna Mediacja Karta Informacyjna  Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestęp  ...więcej

XXVI SESJA RADY GMINY WILCZYCE
2021-02-17 10:21:15
Ogłoszenie  W dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - por  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS OTWARTY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 ROKU
2021-02-08 13:43:42
Wilczyce, dn. 08.02.2021 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
2021-01-29 12:58:26
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektor ds rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
2021-01-25 08:46:05
Informacja o wynikach naboru na stanowisko:  podinspektor ds rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska (PDF)  ...więcej

XXV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-01-22 14:27:26
Ogłoszenie  W dniu 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Do pobrani  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
2021-01-04 13:01:30
  ...więcej

XXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2020-12-21 09:00:11
Ogłoszenie  W dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-11-26 11:24:53
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 26 listopada 2020 r.   ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PRACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI
2020-11-02 10:42:32
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
2020-10-20 12:27:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
2020-10-02 07:54:38
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2020-10-01 13:11:57
  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2020-09-11 13:34:07
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT dot. postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce"
2020-08-21 14:10:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. . dot. wydania decyzji Nr XXVII/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)
2020-08-06 07:39:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. dot. wydania decyzji Nr XXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki
2020-08-06 07:27:48
  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
2020-07-22 10:22:54
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku.
2020-07-20 12:19:30
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.)  oraz  Uchwały N  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 93
poprzednie     następne