Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
2019-01-29 13:34:41
                                           &n  ...więcej

II Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-22 14:31:39
Ogłoszenie  W dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy położonych na terenie gminy wilczyce
2018-11-22 07:55:52
 Wójt Gminy Wilczyce  działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn zm.)  informuje  o wywieszeniu na okres 21 dni,   ...więcej

I Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-14 14:48:01
Ogłoszenie  W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się I Sesja Rady Gminy Wilczyce. Wójt Gminy Wilczyce Robert Paluch Do pobrania: - Porządek obrad (pdf)  ...więcej

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018-10-20 19:49:58
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Informuje się, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego" P  ...więcej

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
2018-07-27 11:29:06
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zak  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2018-07-16 10:09:56
  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-06-08 11:56:30
Ogłoszenie W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad (PDF)  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2018-06-01 12:29:32
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
2018-06-01 12:21:47
  ...więcej

Informacja dot. możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2018-03-21 12:45:57
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2018-03-02 09:06:18
Wilczyce, dn. 01.03.2018 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kul  ...więcej

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości
2018-02-27 07:59:34
Wilczyce, 27.02.2018r. RGS.6822.1.2.2018 INFORMACJA Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż z dniem 27 luty 2018r. podaje do publicznej wiadomości Decyzje Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.3.2.2018; GN.6821.3.3.2018; GN.6821.3.4.2018; GN.6  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2018-02-01 13:26:14
Wilczyce, dn. 01.02.2018 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/180/2017  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
2017-05-30 13:29:35
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2017-05-30 13:02:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dot. "Wspierania bezpłatnymi darami żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych wśród najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce"
2017-05-08 13:30:57
Wilczyce, dn. 28.04.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  ...więcej

Pokazano 21 - 37 z 37
poprzednie