OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia
04 sierpnia 2020 r. . dot. wydania decyzji Nr
XXVII/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury
wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji
radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M"
polegającej na budowie nowego budynku garażowego
z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą
towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8,
obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. . dot. wydania decyzji Nr XXVII/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 07:39:55.
Data wprowadzenia: 2020-08-06 07:39:55
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót