OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia
04 sierpnia 2020 r. dot. wydania decyzji Nr
XXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury
wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji
radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M"
polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku
nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12
Radoszki
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. dot. wydania decyzji Nr XXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 07:27:48 | Data modyfikacji: 2020-08-06 07:32:11.
Data wprowadzenia: 2020-08-06 07:27:48
Data modyfikacji: 2020-08-06 07:32:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót