Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
podziału województwa świętokrzyskiego na
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do
publicznego wglądu.
 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:54:02.
Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:54:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót