INFORMACJA o ofercie realizacji zadania
publicznego złożonej w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

 


INFORMACJA


o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert


                Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zamieszcza się do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” złożoną przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy  każdy  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj.  do 17 czerwca 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Wilczyce, lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@wilczyce.pl.Do pobrania:


- Oferta realizacji zadania publicznego (pdf)


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:17:23 | Data modyfikacji: 2019-06-10 14:17:55.
Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:17:23
Data modyfikacji: 2019-06-10 14:17:55
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót