OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
2021-09-06 14:30:39
dot. zadania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne” Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowisko  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Zadanie 1
2021-09-03 13:51:32
dotyczy postępowania pn. "Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne " do pobrania: - Informacja o uniewaznieniu postępowania (pdf)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-09-02 10:51:48
pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
2021-08-27 14:38:14
dotyczy postępowania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” do pobrania: - Informacja nr 1 dla wykonawców - ogłoszenie o z  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na ",,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”
2021-08-13 13:54:05
Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oac  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert
2021-07-29 12:57:51
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - Informacja z otwarcia ofert (pd  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-07-29 10:29:44
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - Informacja o kwocie (PDF)  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
2021-07-14 10:19:13
dot. zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” Do pobrania: - Informacja dla wykonawców nr 1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - Specyfikacja   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”
2021-07-08 14:15:26
do pobrania: - Ogłoszenie o zamówieniu  - SWZ wraz załącznikami od 1 do 11 (zip)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-06-18 10:41:49
pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”  do pobrania: - Informacja o kwocie (pdf)  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”
2021-06-14 12:05:40
Do pobrania: - Informacja dla Wykonawców nr 1 (PDF) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
2021-06-02 10:49:55
pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” Do po  ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2021-05-28 14:29:11
Do pobrania: - Informacja dla Wykonawców nr 1 (PDF) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) - załączniki do SWZ nr 1, 2 i 8 (zip)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”
2021-05-28 13:45:08
Do pobrania; - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - SWZ wraz załącznikami (PDF) - Załacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (ZIP)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2021-05-21 14:09:55
Do pobrania: - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF) - Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 8 (zip)  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)"
2020-09-15 11:52:47
Ogłoszenie nr 585293-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.  Gmina Wilczyce: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)OGŁOSZEN  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-06-01 13:24:44
Ogłoszenie nr 540094248-N-2020 z dnia 01-06-2020 r. Wilczyce: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 543680-N-2020 Data: 26/05/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJ  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - dotyczy: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-06-01 13:23:11
ZP.271.6.2020 r.                                            Wilczyce, dnia 01.06.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 2   ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-05-29 13:02:24
  Znak sprawy: ZP.271.6.2020        Wilczyce , dnia 29.05.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:   "U  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.
2020-05-26 13:51:38
Ogłoszenie nr 543680-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.  Gmina Wilczyce: „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program ws  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 61
poprzednie     następne