Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
„Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15
lat, będących uczestnikami projektu pn.
Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z
filiami w Gminie Wilczyce

nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20, realizowanego przez Gminę Wilczyce i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). 


do pobrania:


ogłoszenie o zamówieniu (pdf)


SWZ wraz  załącznikami (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:17:36 | Data modyfikacji: 2021-10-19 14:22:04.
Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:17:36
Data modyfikacji: 2021-10-19 14:22:04
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót