Ogłoszenie o zamówieniu na ",,Remont/adaptacja
pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w
Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice
środowiskowo-profilaktyczne”

Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: RPSW.09.02.01-26-0068/20-00).


Do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)


SWZ wraz z załącznikami od 1 do 9 (zip) 


Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (zip)


Załącznik nr 11- Przedmiar (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-08-13 13:54:05.
Data wprowadzenia: 2021-08-13 13:54:05
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót